Privacybeleid

Privacybeleid: Privacy en Cookies – Welkom op de website van Veteranenshop

Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?
The Society Retail BV – Veteranenshop.nl is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens(Wbp).

Welke gegevens worden verzamelt en verwerkt door Veteranenshop?
Gebruikersgegevens
Veteranenshop verzamelt en verwerkt in het privacybeleid de gegevens die je zelf hebt opgegeven. Bij een aankoop of registratie op de site wordt gevraagd je naam, e-mailadres, adres, en telefoonnummer te geven. Deze gegevens worden gekoppeld aan de inloggegevens die aan je worden verstrekt door Veteranenshop.
Automatisch Gegenereerde Informatie
Veteranenshop verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens het gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres, het type browser dat je gebruikt en de pagina’s die bezocht worden.

Daarnaast verzamelt Veteranenshop informatie via “cookies” die door je browser worden opgeslagen op je computer. Verderop in dit document lees je meer over het gebruik van cookies door Veteranenshop.nl

Gegevens

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Veteranenshop je persoonsgegevens?

  • om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken;
  • ter uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Veteranenshop.nl;
  • om je op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden; je kunt hierbij denken aan informatie of een beoordelingsformulier over onze producten of diensten, een nieuwsbrief of bijvoorbeeld enquêtes.

Je kunt je na inschrijving voor onze nieuwsbrief of het beoordelingsformulier ten alle tijden per e-mail support@veteranenshop.nl afmelden (voor het ontvangen van) de nieuwsbrief of het beoordelingsformulier.

Het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden
In het privacybeleid van Veteranenshop zullen je gegevens niet zonder toestemming aan derden worden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) prestatie te voldoen of indien er hiertoe een wettelijke basis bestaat.

Op welke wijze beschermt Veteranenshop jouw persoonsgegevens?
Veteranenshop.nl zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. Na afloop van de door Veteranenshop vastgestelde bewaartermijnen, zullen je persoonsgegevens worden vernietigd.

Je persoonsgegevens zullen in de bestelprocedure worden versleuteld en met behulp van Coderingssysteem SSL verzonden over het internet. Credit card gegevens worden niet opgeslagen, maar direct ten laste van onze payment service provider worden verwerkt.

Toegang tot je account is alleen mogelijk na het invoeren van jouw persoonlijke wachtwoord. Om onbevoegde toegang tot je vertrouwelijke gegevens te voorkomen moet je altijd uitloggen en het browservenster sluiten wanneer je klaar bent met ons te communiceren, vooral als je computer gedeeld wordt met anderen.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van je gegevens
Wanneer je inzage wilt in de persoonsgegevens die Veteranenshop over je heeft vastgelegd in het privacybeleid of wanneer je gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of je deze wilt laten verwijderen, dan kun je per e-mail contact opnemen met Veteranenshop via support@veteranenshop.nl. Er zal binnen vier weken medegedeeld worden welke persoonsgegevens wij omtrent jou verwerkt hebben en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering of verbetering zal of kan voldoen.

Verzet tegen gegevensverwerking voor commerciële en charitatieve doeleinden
Wanneer je geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan kun je een email sturen naar Veteranenshop via support@veteranenshop.nl. Je zult dergelijke informatie dan niet meer van Veteranenshop ontvangen.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Veteranenshop?
De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat je, wanneer je op de advertentie klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Veteranenshop heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacy beleid van toepassing. Veteranenshop accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van Veteranenshop heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat dit privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd.
Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Cookies

Gebruik van Cookies door Veteranenshop
Om de website te kunnen aanbieden maakt Veteranenshop gebruik van cookies die door je browser worden opgeslagen op je computer. Cookies bevatten informatie die de server volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer zijn opgeslagen, niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van je pc en door jouw aangegeven voorkeuren) om bijvoorbeeld een volgend gebruik van de website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres, geen naam- of adres of andere persoonlijke gegevens. Ook worden cookies gebruikt om te voorkomen dat je te vaak dezelfde advertentie ziet. Voor het plaatsen van dergelijke cookies zal Veteranenshop, indien wettelijk verplicht, vooraf – bij het eerste bezoek aan de Veteranenshop website / webshop – om toestemming vragen. Als je desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming opgeslagen zodat je niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven.
Wanneer jij je toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kun je de cookies verwijderen of laten verwijderen door je browser of virusscanner. Veteranenshop gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal je bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien jij je toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat je geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.

Google Analytics

Tot slot maakt Veteranenshop ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door jou mogelijk maken. Veteranenshop gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe de website wordt gebruikt. Hieronder wordt toegelicht op welke wijze Google met de via de cookie verzamelde informatie om zal gaan en hoe je kunt voorkomen dat je gegevens door Google worden verwerkt. Veteranenshop vraagt je bij het eerste bezoek aan de website toestemming voor het plaatsen van een Google Analytics cookie.

De door het cookie verzamelde informatie over je gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien het IP-anonimiseren geactiveerd is op deze website dan wordt je IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik.

Het in het kader van Google Analytics door jouw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. Je kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in je browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen je erop dat je in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kun je voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan jouw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief je IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard of worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: Google cookies opt-out.

Aanspreekpunt voor Privacy Beleid
Voor vragen betreffende dit Cookie en privacybeleid of het blokkeren of verwijderen van je gegevens uit ons bestand kun je contact opnemen via:
Veteranenshop
Tel. +31 (0)499 – 234 490
support@veteranenshop.nl